Sayt təlimatları

ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN QORUNMA PRİNSİPLƏRİ Ümumi prinsiplər: E-braindesign Onlayn Akademiyası aşağıda qeyd edilən məqsədlərlə istifadəçinin şəxsi məlumatlarını istifadə edə və ya açıqlaya bilər: - Xidmət seçimlərinizi təyin etmək üçün - İnformasiya, təbliğat, məhsul , xidmət və ya reklam materiallarını sizə göndərmək üçün - E-braindesign Onlayn Akademiyasının maraqlarını qorumaq üçün - Sizin maraqlarınıza uyğun olduğunu düşündüyümüz, E-braindesign Onlayn Akademiyasının xidmətləri və ya üçüncü tərəfin xüsusi təkliflərini təbliğ etmək üçün nəzərdə tutulur.